Effektiv behandling godkendt af WHO (Verdenssundhedsorganisationen)

Øreakupunktur er et mikrosystem, som benytter øret til at behandle hele kroppens ubalancer. Hvert lille punkt i øret svarer derfor til et område af kroppen. Du skal forestille dig øret som en babykrop i fosterstilling med hovedet nedad. Selve hovedet er placeret i øreflippen, rygraden løber langs den hårde kant, og organerne er placeret i midten i ørets fordybning. Herudfra er kroppens organer, muskler, nerver, skelet og de forskellige hjernekirtler placeret.

Når man kender til disse placeringer og sammenholder dem med patientens ubalance eller lidelse, er det muligt at finde frem til, hvor der skal behandles. Har du et problem i kroppen, vil det altså afsløres i øret.

Auriculoterapi – den franske øreakupunktur

Auriculoterapi er en nyere form for øreakupunktur, der stammer fra Frankrig og har sin start i 1951. Den er udviklet og sat i system af den franske ingeniør, biolog og læge Dr. Paul Nogier.

Dr. Poul Nogier opdagede, at samtlige organer i kroppen er repræsenteret som en aftegning i øret. En skade eller belastning i kroppen vil således give et ømt punkt i øret, og ud fra denne teori kortlagde han ”barnet i øret”. Behandleren kan ved hjælp af dette mikrosystem finde frem til de punkter eller områder, som kan behandles, hvis der er smerte eller belastninger i kroppen.

Det tog ham 15 år at kortlægge ”barnet i øret”, og det er siden blev videreudviklet af hans søn Dr. Raphaêl Nogier samt mange andre læger, terapeuter og forskere, der interesserer sig for emnet.

Ud over at kortlægge ”barnet i øret” var det også Dr. Poul Nogier, der fandt metoden til at søge punkter ved hjælp af VAS (Vaskulær Autonome Signal). Han blev inspireret, da han brugte den kinesiske pulsmetode, men udviklede VAS, der ligesom den kinesiske pulsmetode kan bruges til at diagnosticere med. Forskellen ligger i, at med VAS kan man spørge kroppen, hvilke punkter der præcist er relevante for den akutelle behandling.

Dr. Paul Nogier var i 1996 indstillet til ”Nobelprisen i medicin” på grund af sine forskningsresultater, men han døde desværre i juni 1996, inden prisen blev uddelt, og var derfor kun med i opløbet til udvælgelsen.

Auriculoterapien blev i 1990 desuden anerkendt af WHO (Verdens Sundheds Organisationen) som et diagnostik- og behandlingsredskab. Metoden er i dag blevet så anerkendt i Frankrig, at mange franske praktiserende læger anvender øreakupunktur i deres praksis.

Som auriculoterapeut benytter jeg flere redskaber:

  • Punktsøger
  • ASP-nåle (Auriculo Semi Permanent). Nåle, der sidder i øret 2-14 dage
  • Engangsnåle der også kan benyttes på kroppen
  • VAS puls